Team

 

Pris exempel

 

Undersökning:  780-820kr

Tandstensbortagning:   460-940 kr

Komposit lagning: 750 - 1890 kr

Tanduttagning:  985 - 2080 kr

Rotfyllning: 3285 - 5890 kr

Krona:  6220 kr

 implantat behandling enligt kostandsförslag

 

 

 Den 1 juli 2008 genomför regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna.

Detta innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 150 kronor varje år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor varje år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre.

Syftet är att bidraget ska användas för undersökningar och förebyggande tandvård.

 Den nya tandvårdsförsäkringen ger också ett bättre skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

 Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast den summan som försäkringskassan har som underlag till högkostnadsskyddet och är ej ett riktpris. Tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. 

 Det är inte heller all tandvård som ersätts.

 

 

 

 ptj logga